Gebruiken en symbolen

Gebruiken en symbolen


Joodse kleding

Een godsdienst heeft soms een eigen kledingstijl waaraan je kunt zien dat mensen dat geloof belijden. Is dat ook zo bij het Jodendom? Lees meer

Tefillien

Biddende Joden vallen vaak op, doordat ze speciale riemen dragen, waaraan doosjes zijn bevestigd. Die worden 'tefillien' genoemd: gebedsriemen. Lees meer

Mezoeza

De Joden hebben de gewoonte om een aantal teksten op een stukje perkament (of papier) te schrijven en dat in een soort kokertje te stoppen: een mezoeza. Lees meer

Talliet en tsietsiet

Bij de Klaagmuur zie je mannen rondlopen in lange witte mantels over hun schouders, die ook nog eens vaak over het hoofd heen geslagen worden... Lees meer

Menorah en chanoekia

In de tabernakel stond de zevenarmige kandelaar, ook genoemd: menorah, gemaakt naar het voorschrift van God. Deze was van zuiver goud. Lees meer

Thorarol en jad

De Wet of Thora is voor de Jood een belangrijk geschrift. Dat wordt niet zomaar in een boek opgenomen, maar het moet op een rol geschreven worden. Lees meer

Davidster

De bekende Davidster is wel hét symbool van Israël en het Jodendom geworden. Hij heeft de plaats ingenomen van de menorah (kandelaar). Lees meer

Sjofar

Muziekinstrumenten zijn in de synagoge verboden. Behalve de sjofar, de ramshoorn. Wat is dat en waarvoor wordt die gebruikt? Lees meer

Bar Mitswa

Je ziet groepjes mensen bij de Klaagmuur. Er staan tafels, er zijn mannen in gebedsmantels. Iedereen kijkt naar een jongen van 13 jaar. Lees meer