Davidster

Davidster


Deze bekende zespuntige ster is wel zo’n beetje hét symbool van het land Israël geworden. Zeker nu veel Joden weinig (meer) aan godsdienst doen, heeft deze ster als ‘teken’ intussen de plaats ingenomen van de menorah (kandelaar). Zo’n ster heet met een vreemd woord hexagram (‘hex’ = zes). Al duizenden jaren geleden was het symbool bekend in Egypte en China.

Er wordt beweerd, dat deze ster al door Salomo is gebruikt, maar dat is bijna zeker een verzinsel. Wel kwam de Davidster voor in sommige Joodse boeken, maar met koning David heeft hij niets te maken. Of het moest zijn dat het komt van de Griekse vorm van de naam 'David'. De eerste en laatste letter van dit woord is dan een delta, geschreven als: Δ. Deze ziet eruit als een driehoek. Als je nu twee van die driehoeken ineen tekent, heb je een Davidster. Maar ook in Joodse geschriften vinden we er niets over. Pas na de Middeleeuwen is het een Joods symbool geworden.

   Israëlische vlag   

De Israëlische vlag stelt de zespuntige Magen David (Davidster) voor op een Joodse gebedsmantel (talliet). De ster en de strepen hebben een blauwe kleur op een witte ondergrond. Waarschijnlijk is de vlag ontworpen door de bekende Theodor Herzl. We weten dat deze vlag al in 1885 in Israël werd gehesen. Officieel is de vlag in gebruik genomen in 1948, nadat de staat Israël was opgericht.

   Jodenster   

De Davidster bestaat ook in een andere vorm. In het jaar 1215 was er een concilie in Rome. Daar werd bepaald dat Joden zich in hun kleding van anderen moesten onderscheiden. In de Middeleeuwen breidde de haat tegen de Joden zich steeds verder uit. In Duitsland moesten Joodse mannen een punthoed opzetten. We weten allemaal waartoe die discriminatie geleid heeft…
In 1939 moesten Joden in Polen een verplichte Jodenster dragen: een gele zespuntige ster, met daarin de aanduiding ‘Jood’. En spoedig volgden andere landen. In ons land werd deze verplichting ingesteld in 1942. Op het weigeren daarvan stonden flinke geldboetes. De herkenbaarheid van Joden maakte het de nazi’s gemakkelijker om ze op te sporen en naar de concentratiekampen te voeren.