Over ons

Beste belangstellende!

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze site. Graag vertellen wij iets meer over onszelf.

Het onderwijs aan de jeugd heeft altijd de aandacht gehad van het Deputaatschap voor Israël. Er is gewerkt met een leskoffer en een lesbrief. Ook zijn er door heel het land gastlessen verzorgd en voorlichting gegeven over het thema Israël.

De ontwikkeling heeft echter ook in het onderwijs niet stil gezeten, denk maar aan bijv. het digitale schoolbord. Ook de basisschooljeugd zoekt op internet naar informatie voor hun werkstukken. Door middel van deze site willen wij graag informatie met een toegevoegde waarde aanbieden.

Het doel is om bij de kinderen liefde voor het volk Israël te wekken en hen bekend te maken met de plaats die het Joodse volk Bijbels gezien nog altijd heeft. Ook willen we graag informatie geven over diverse aspecten van het Jodendom en hoe wij daar als reformatorische christenen tegenaan kijken.

Natuurlijk zijn wij ook nu bereid om een gastles of voorlichting te komen geven. Ook hebben wij speciaal voor het gebruik op school of vereniging een materialenkoffer samengesteld. Aarzel niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,
de Onderwijscommissie