Tefillien

Tefillien


Als je foto’s bekijkt van biddende Joden, valt het op dat ze speciale riemen dragen. Ook bij de jongeman op de foto, die net bezig is met die riemen om te doen. Ze worden tefillien genoemd: gebedsriemen. Ze behoren ook bij de kleding, omdat ze ‘gedragen’ worden tijdens het gebed, net als de gebedsmantel.

   De riemen   

De riemen worden aan één kant zwart geverfd. Er zijn twee soorten gebedsriemen: de ene wordt om het hoofd gedragen, de andere om de linkerarm. In beide gevallen is precies beschreven hoe ze moeten worden aangelegd en hoe ze eruit zien.

De eerste riem wordt in de nek samengebonden en hangt dan langs de rug naar beneden. Op het voorhoofd zit een klein zwart kubusvormig doosje (van ongeveer 4 cm) dat van leer gemaakt is. De andere riem heeft ook zo’n doosje: het zit aan de binnenkant van de linker bovenarm (behalve als je links bent), dus vlak bij het hart. De riem wordt om de arm gebonden, zeven keer om de onderarm en ook om de hand gewikkeld en vastgehouden met de vingers.

   Teksten uit de Thora   

De doosjes moeten gemaakt zijn van leer, afkomstig van reine (koosjere) dieren. In deze doosjes zitten teksten, precies vastgelegd en met de hand geschreven op perkament. Belangrijk is voor hen de tekst uit Deut. 6:8. Daar staat van de geboden van God: "Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand; en zij zullen u tot voorhoofdspanselen (-banden) zijn tussen uw ogen." Duidelijk is, dat de Joden deze tekst letterlijk opvolgen. De strips perkament bevatten de volgende gedeeltes uit de Thora:

  • Ex. 13:1-10
  • Ex. 13:11-16
  • Deut. 6:4-9
  • Deut. 11:13-21

Heel bekend is de tekst: “Hoor, Israël, de HEERE onze God is een enig HEERE” (Deut. 6:4). In het Hebreeuws staat er: Sjèma Israël. Dat is een belangrijke geloofsbelijdenis bij de Joden.

Op de zijkant van het voorhoofdsdoosje is de Hebreeuwse letter ש (spreek uit: Sjin) aangebracht. Dit is de eerste letter van het woord 'Sjaddaj', wat betekent: 'de Almachtige'.

   Regels   

Met Bar Mitswa wordt een Joodse jongen van 13 volwassen, zodat hij zich aan al de voorschriften zal moeten houden. Al een paar maanden voor die plechtigheid begint hij met het oefenen in het aanleggen van de gebedsriemen.