Hoe het begon


Jodenhaat

Door de tijd heen zijn de Joden opgejaagd over de hele wereld. Totdat ze hun eigen land kregen. Maar dat betekende niet dat het makkelijker voor hen werd. Lees meer

Het uitverkoren volk

Waar komt de Jodenhaat eigenlijk vandaan? In het Oude Testament lezen we enkele keren dat bij de erfenis de oudste zoon wordt ‘achtergesteld’. Denk maar aan de geschiedenis van Jakob en Ezau. Lees meer

Verwijdering

Met het ontstaan van de christelijke gemeente kwam er een conflict met het Jodendom. Men begreep elkaar niet meer, men ging steeds meer uit elkaar leven. Lees meer

De Romeinse tijd

Was er dan geen antisemitisme in de tijd van de eerste christenen? Toch ook wel. Natuurlijk hadden de Romeinen, die toen over Palestina heersten, heel wat te stellen met de Joden. Lees meer

Vervanging

Na de opstand van Bar Kochba leek het met de Joden gedaan. Ze mochten de stad Jeruzalem niet meer betreden. Ook de Joodse godsdienst werd verboden. Lees meer

Verdrukt door de Kerk

Keizer Constantijn de Grote kwam in het jaar 313 met een wet: het ‘edict van Milaan’. Hierin stond dat de christenen in het Romeinse Rijk vrijheid van godsdienst zouden krijgen. Lees meer