Geschiedenis tot 1880


Onder Romeins bestuur

Aan het einde van het Hasmonese rijk komen de Romeinen orde op zaken stellen in Judea. Het Joodse land wordt onderdeel van het Romeinse Rijk. Lees meer

Koning Herodes

Wordt het nu rustig in het Joodse land? Met een man aan het bewind als koning Herodes, die met harde hand regeert en niemand vertrouwt... Lees meer

De zonen van Herodes (1)

Eindelijk zijn de Joden van de gehate tiran, koning Herodes, verlost. Hij heeft in zijn testament geschreven dat zijn koninkrijk moet verdeeld worden onder zijn zoons. Lees meer

De zonen van Herodes (2)

Archelaüs heeft nog een jongere broer: Antipas. Hem wordt de regering toegewezen over Galilea en Perea, een gebied bij de Dode Zee. Lees meer

Stadhouders en koningen

Archelaüs is vertrokken. In Judea hebben ze het helemaal gehad met die Herodessen. Vanaf het jaar 6 na Chr. zal er een Romeinse stadhouder zijn. Lees meer

Joodse groeperingen

In de Bijbel lezen we over Joodse sekten, zoals de Farizeeën en de Sadduceeën. Wie waren dat? Dat willen we hier eens nagaan. Maar er zijn ook andere groepen geweest. Lees meer

De val van Jeruzalem

Vanaf het jaar 44 wordt Judea weer geregeerd door een stadhouder. Ook komt Galilea erbij, zodat de Romeinen de zaak goed in de gaten kunnen houden. Lees meer

De Bar Kochba-opstand

Keizer Hadrianus maakt een plan om Jeruzalem weer op te bouwen. Dat klinkt best goed. Maar het blijkt dat hij er een echt Grieks-Romeinse stad van wil maken. Lees meer

De Joodse verstrooiing

De opstand van Bar Kochba heeft het land in een ellendige toestand achtergelaten. Veel verwoestingen zijn aangericht, veel Joden zijn omgekomen. Lees meer

Byzantijnen en Arabieren

In dit stukje lees je hoe Israël vanaf 313 onderdeel werd van een christelijk en daarna van een islamitisch rijk. Er veranderde veel in het gebied. Lees meer

Kruisvaarders

Vraag je je af waarom er kruistochten werden gehouden? Waarom zoveel geweld en oorlog? Hier vertellen we wat de oorzaken en redenen zijn geweest. Lees meer

Mammelukken en Ottomanen

Nog steeds worden er plannen gemaakt om de moslims in Palestina te bestrijden. De Mammelukken treffen hun voorzorgsmaatregelen. Lees meer