De Middeleeuwen


Vervolging

De christelijke Kerk heeft het de Joden niet gemakkelijk gemaakt. En dat is nog zacht uitgedrukt. Een periode van vervolging brak aan. Lees meer

De komst van de islam

Aan het begin van de zevende eeuw kreeg Mohammed visioenen: hij moest een nieuwe godsdienst stichten. Welke gevolgen had dit voor de Joden? Lees meer

Een 'gouden eeuw'?

De islam had zich in alle richtingen uitgebreid. Overal waren ‘rijkjes’ ontstaan: in Babylonië, in Egypte, Noord-Afrika en Spanje. Meestal werden die gebieden kalifaten genoemd. Lees meer

De Kruistochten

Rond het jaar 1000 waren er al weer maatregelen tegen de Joden genomen. Ze mochten niet met een christen eten, of moesten zich het christendom ‘bekeren’. Lees meer

Verbanning

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”. Een bekend spreekwoord, dat voor de Joden in de Middeleeuwen heel vaak niét uitkwam. Lees meer