Een eigen staat


De Engelsen houden - ook nog ná de oorlog - voet bij stuk: niet teveel Joden naar Palestina. Toch proberen regelmatig Joden in gammele schepen het land te bereiken. Soms gaat het heel erg mis. In 1942 wordt het schip ‘Struma’, met ongeveer 700 Joodse immigranten aan boord, in de Zwarte Zee door een torpedo getroffen. Alle opvarenden (waaronder meer dan honderd kinderen) op één na laten daarbij het leven.

   Chaos!   

De Joden geven de Engelsen de schuld van dit soort rampen. Er vormen zich Joodse strijdgroepen in Palestina die aanslagen op de Britse autoriteiten gaan plegen. Er breekt een tijd van chaos aan. Joodse activisten verwoesten in 1946 het militaire hoofdkwartier van de Engelsen in het ‘King David Hotel’ in Jeruzalem. Ook hierbij vallen veel slachtoffers: meer dan 90 doden, waarvan bijna de helft Arabieren, zijn te betreuren.

De 'illegale' immigratie in Israël blijft doorgaan. Daarbij spelen zich soms droevige taferelen af. Bijzonder triest is de geschiedenis van de Exodus in 1947. Op dit schip, dat is vertrokken uit de Franse stad Marseille, bevinden zich 4500 mensen: veel Joden die de vervolgingen en de vernietigingskampen hebben overleefd.


► Het volgeladen schip 'Exodus'

Ze proberen in 1947 de haven van Haifa in Palestina te bereiken. De Britten zijn hiervan niet gediend: de Joden moeten terug naar Frankrijk. Ook dit land wil ze niet toelaten, zodat de Joden doorgestuurd worden naar… Duitsland.

   Verdelingsplan   

Intussen zien de Engelsen het Mandaat Palestina, dat hun 25 jaar eerder was opgedragen, niet meer zitten. De Verenigde Naties (de VN, opgericht in 1945) moeten het verder maar uitzoeken. Er wordt een plan opgesteld om Palestina te verdelen in een Joods en een Arabisch deel. Een gebied rondom Jeruzalem moet dan onder internationaal bestuur komen. En de stad Jaffa zal tot het Arabische gebied gaan behoren.
Als de Arabieren hiervan lucht krijgen wordt het plan meteen door hen afgewezen. Maar de VN zetten door: op 29 november 1947 wordt het delingsplan met 2/3 meerderheid aangenomen. Dit is een belangrijk besluit, dat bekend zal worden als 'Resolutie 181'.