Een derde tempel?


De eerste en tweede tempel in Jeruzalem zijn verwoest. De Joden herdenken dat op de rouwdag Tisja Be’Av. Maar tegenwoordig zijn er Joden die denken dat er nog eens nieuwe tempel zal komen. Maar wannéér zal dat zijn en wáár?

   Tempelberg: een vulkaan   

De tempels van Salomo en Herodes stonden op de plaats die we nu de Tempelberg (in de Bijbel: Moria) noemen. Die plek is als het ware een vulkaan, die elk ogenblik kan uitbarsten. De moslims beschouwen die plaats namelijk óók als heilig, omdat daar de Rotskoepel en de Al Aqsa-moskee zijn gebouwd. De Israëli’s hebben de zeggenschap over dat terrein overgelaten aan de moslims. Joden en christenen mogen daar wel komen, maar er niet bidden. Veel Joden vinden dat niet eerlijk. Er zijn ook moslims die zich afvragen: kunnen de godsdiensten niet vreedzaam met elkaar leven? Is er op de Tempelberg dan geen plaats voor een Joodse tempel? Salomo, de bouwer van de eerste tempel, is toch ook voor moslims een profeet? Maar de meeste moslims moeten daar niets van hebben.


► De Tempelberg vanuit het zuidwesten       beeld: Avraham Graicer

Op deze foto van de Tempelberg zie je vooraan (in de schaduw) de bekende Klaagmuur. Aan de overkant de Olijfberg (met kerk). Links de opvallende Rotskoepel, rechts de kleinere koepel van de Al Aqsa-moskee. Sommige Joden vinden dat in dit gebied wel plek is voor een nieuwe tempel. Ruimte genoeg immers; de Arabische jeugd gebruikt het ‘heilige’ terrein om er te voetballen…

Er zijn verschillende ideeën over zo'n Derde Tempel. Sommigen denken dat er op de Tempelberg wel een synagoge kan komen, die als een soort tempel dienst kan doen. Maar de meeste Joden houden zich hier niet zo mee bezig. Wel merk je dat er steeds meer religieuze activiteiten zijn bij de Joden, zoals de priesterzegen, bij de Klaagmuur. Toch: de echte streng orthodoxe Joden zijn bang om de Tempelberg te betreden. Want stel je voor dat je per ongeluk op de plek zou komen waar vroeger het Heilige der Heiligen heeft gestaan…

   Tempelinstituut   

Volgens sommige rabbijnen moeten de Joden voortdurend bidden om herbouw van de tempel. Ook zijn er groeperingen die zich al bezig houden met de voorbereiding. Zoals het Tempelinstituut, dat dit als een Goddelijke opdracht ziet. Allerlei voorwerpen voor de tempel zijn al gemaakt, zoals de Menorah (kandelaar), muziekinstrumenten en de priesterkleding. In een onderwijscentrum kun je een film over de Derde Tempel bekijken. Ook sommige christenen zien uit naar de komst van de Derde Tempel. Die zou er eerst moeten zijn voordat Christus terug komt.

   Ezechiël   

Je weet misschien wel dat Ezechiël een visioen heeft gehad over een nieuwe tempel. Dat lees je in de laatste negen moeilijke hoofdstukken van zijn boek. Heel veel dingen worden daarin precies beschreven. De vraag kan zijn: moet de Derde Tempel (áls die er komt) gemaakt worden naar het ‘model’ van Ezechiël? Daarover is ook weer verschil van mening.

Samengevat: er zijn diverse gedachten over een mogelijke Derde (of zelfs Vierde) Tempel in Jeruzalem. Vast staat wel dat alle pogingen om die op te richten gepaard zullen gaan met grote spanningen tussen de verschillende godsdiensten.