Overzicht: Makkabeeën


  200 v.Chr  

De Syriërs veroveren de macht in Palestina.

  175 v.Chr  
De Syrische koning probeert (tevergeefs) de tempel in Jeruzalem te beroven. Kort daarna wordt hij vermoord. Hij wordt opgevolgd door zijn broer, die regeert als koning Antiochus IV.

  168 v.Chr  
Antiochus doet een mislukte overval op Egypte. Op de terugweg wordt Jeruzalem bezet en geplunderd. De Joden worden bitter vervolgd, hun godsdienst wordt verboden.

  167 v.Chr  
De Syriërs veranderen de tempel van Jeruzalem in een heiligdom voor de god Jupiter; offers aan God mogen niet meer worden gebracht. Hevige vervolging van de Joden.

  166 v.Chr  
Opstand van de priester Mattatias tegen de Syriërs. Het verzet breidt zich steeds verder uit, onder leiding van zijn zoon Judas, de aanvoerder van de Makkabeeën.

  164 v.Chr  
Nadat de Syriërs meerdere malen door de Makkabeeën zijn verslagen, wordt de tempel opnieuw ingewijd. Het Chanoekafeest wordt ingesteld.

  163 v.Chr  
Dood van Antiochus IV.

  162 v.Chr  
De Makkabeeën lijken de strijd in Jeruzalem te verliezen. Maar er komt redding omdat er in Syrië een strijd om de macht uitbreekt. De Joden krijgen weer vrijheid van godsdienst.

  161 v.Chr  
De Makkabeeën sluiten een verbond met de Romeinen.

  160 v.Chr  
Judas sneuvelt in de strijd tegen de Syriërs. Hij wordt opgevolgd door zijn jongste broer Jonathan. De Makkabeeën trekken zich terug bij de Dode Zee.

  152 v.Chr  
De Joodse strijders voeren weer aanvallen op de Syriërs uit; nu wel met succes. De meeste vijanden verlaten het land; de Joden mogen vrij hun godsdienst uitoefenen. De Makkabeeën krijgen steeds meer aanhang. Als de Syrische koning Demetrius I binnenlandse problemen krijgt, roept hij de Makkabeeën te hulp. Zijn concurrent Alexander benoemt Jonathan tot hogepriester.

  150 v.Chr  
Demetrius I wordt verslagen door Alexander (die de nieuwe heerser in Syrië wordt). Jonathan krijgt de functie van ‘stadhouder’ van Judea.

  145 v.Chr  
In Syrië komt een jonge man op de troon: Demetrius II. Daar breekt een opstand uit, die hij met hulp van de Makkabeeën weet neer te slaan.

  143 v.Chr  
Tryfon roept zichzelf uit tot ‘regent’ over Syrië. Hij weet de Makkabeeën over te halen om hun leger naar huis te sturen – dan kunnen ze vrede sluiten. Maar het is een list: Jonathan wordt gevangen genomen en niet lang daarna omgebracht. Simon, een broer van Jonathan krijgt nu de leiding (als enige overgebleven zoon van Mattatias).

  141 v.Chr  
Simon wordt aangewezen als hogepriester-koning. Nu gaat over Judea het vorstenhuis van de Hasmoneeën regeren (Hasmon was de stamvader van de Makkabeeën).

  129 v.Chr  
Burgeroorlog in Syrië. Johannes Hyrkanus, een zoon van Simon, komt aan de regering in Judea, dat nu onafhankelijkheid heeft. Hij breidt het Joodse gebied aanmerkelijk uit. Hij komt in conflict met de Farizeeën, die vinden dat je geen koning en hogepriester tegelijk kunt zijn.

  104 v.Chr  
Aristobulus volgt zijn vader op. Hij regeert slechts een jaar.

  103 v.Chr  
Een andere zoon van Hyrkanus komt aan het bewind: Alexander Jannëus. Een wrede heerser, onbarmhartig voor zijn tegenstanders. Door het volk wordt hij gehaat.

  76 v.Chr  
Na zijn dood komt zijn vrouw Alexandra aan de regering, als koningin. Ze sluit vrede met de Farizeeën. Negen jaar lang een goede tijd in Judea.

  67 v.Chr  
Na het overlijden van Alexandra krijgen haar beide zoons ruzie over de troonopvolging. Het wordt zo erg dat de Romeinen zich ermee gaan bemoeien.

  63 v.Chr  
De Romeinen veroveren Jeruzalem. Judea komt onder Romeins bestuur. De veroverde gebieden (o.a. Samaria en Galilea) raakt men weer kwijt.