Feestkalender


Wanneer vallen de Joodse feesten in de komende jaren? Je moet bedenken dat het Joodse jaar begint in het voorjaar (maart/april). De eerste maand werd eerst genoemd: abib ("lente"). In deze maand trokken de Israëlieten uit Egypte, volgens Exod. 13:4. Later is die naam veranderd in: nisan (zie Neh. 2:1). En zo heet ook nog steeds de maand 'april' in het Turks en Arabisch.


► De Joodse kalender richt zich naar de stand van de maan

Nu rekent het Joodse jaar - anders dan wij - met de stand van de maan. Telkens als de maan na 29½ dag weer zichtbaar wordt ("nieuwe maan"), begint de volgende maand. In een jaar gebeurt dat 12 keer. Maar... je hebt dan nog slechts 12 x 29½ = 354 dagen gehad. Omdat er 365 dagen in een jaar zijn, kom je er zo 11 tekort. Als je verder niets zou doen, zouden de Joodse jaren en die van ons na drie jaar al 33 dagen 'uit de pas' gaan lopen. Vandaar dat de Joden zeven maal in de 19 jaar een extra (schrikkel)maand toevoegen. Of beter: er wordt een maand tussengevoegd. In de figuur zie je hoe de laatste maanden van het Joodse jaar eruit zien.


Links: een gewoon jaar, waarin de laatste maand Adar heet (bekend uit de geschiedenis van Esther). Rechts zie je hoe het is in een schrikkeljaar. De twaalfde maand is er dan 'tussen geschoven' - die wordt Adar I genoemd. De laatste maand heet Adar II. En daarin wordt ook het Poerimfeest gevierd. Dat is dus enkele weken later.
Omdat tussen Poerim en Pesach steeds één maand zit, moeten dus de volgende Joodse feesten enkele weken opschuiven. Dat gebeurt in het schrikkeljaar 2024, zoals je in het onderstaande schema kunt zien.

Ook hebben de Joden een andere jaartelling: zij rekenen vanaf de schepping van de aarde. Ze menen dat ze dat precies kunnen vaststellen! Hun jaar 5784 loopt van 16 september 2023 tot 2 oktober 2024. Hoewel de Joden dus de maanden tellen vanaf het voorjaar (nisan), vieren ze toch pas zes maanden later het Nieuwjaarsfeest (Rosj Hasjana).

Nu volgt een overzicht:

   2023   

Toe biSjvat: 6 februari (15 sjevat 5783)
Poerim: 7 maart (14 adar 5783)     
Pesach: 6-13 april (15-22 nisan 5783)     
Jom Ha'Atsmaoet: 26 april (5 ijar 5783)     
Jom Jeroesjalajiem: 19 mei (28 ijar 5783)     
Sjavoeot: 26-27 mei (6-7 sivan 5783)     
Tisja be'av: 27 juli (9 av 5783)     
Rosj Hasjana: 16-17 sept. (1-2 tisjri 5784)   
Jom Kippoer: 25 sept. (10 tisjri 5784)     
Soekot: 30 sept.-6 okt. (15-21 tisjri 5784)   
Simchat Thora: 8 okt. (23 tisjri 5784)     
Chanoeka: 8-15 dec. (25 kislev-2 tevet 5784)

   2024   

Toe biSjvat: 25 januari (15 sjevat 5784)
Poerim: 24 maart (14 adar 5784)     
Pesach: 23-30 april (15-22 nisan 5784)     
Jom Ha'Atsmaoet: 13 mei (5 ijar 5784)     
Jom Jeroesjalajiem: 5 juni (28 ijar 5784)     
Sjavoeot: 12-13 juni (6-7 sivan 5784)     
Tisja be'av: 13 augustus (9 av 5784)     
Rosj Hasjana: 3-4 okt. (1-2 tisjri 5785)   
Jom Kippoer: 12 okt. (10 tisjri 5785)     
Soekot: 17-23 okt. (15-21 tisjri 5785)   
Simchat Thora: 25 okt. (23 tisjri 5785)     
Chanoeka: 26 dec.-2 jan. (25 kislev-2 tevet 5785)

   2025   

Toe biSjvat: 13 februari (15 sjevat 5785)
Poerim: 14 maart (14 adar 5785)     
Pesach: 13-20 april (15-22 nisan 5785)     
Jom Ha'Atsmaoet: 3 mei (5 ijar 5785)     
Jom Jeroesjalajiem: 26 mei (28 ijar 5785)     
Sjavoeot: 2-3 juni (6-7 sivan 5785)     
Tisja be'av: 3 augustus (9 av 5785)     
Rosj Hasjana: 23-24 sept. (1-2 tisjri 5786)   
Jom Kippoer: 2 okt. (10 tisjri 5786)     
Soekot: 7-13 okt. (15-21 tisjri 5786)   
Simchat Thora: 15 okt. (23 tisjri 5786)     
Chanoeka: 15-22 dec. (25 kislev-2 tevet 5786)